Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA)

El Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA) és un centre del CSIC. Presta els seus serveis a:

Institut de
Ciències del Mar
(ICM)

Unitat de
Tecnologia Marina
(UTM)